පාඨලීගේ අනාවරණය

එක්සත් ජනරජ පෙරමුණු නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා විශේෂ අනාවරණයක් කර තිබෙනවා.

ඒ එළඹෙන දෙසැම්බර් 10 වනදා මුදල් අමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් 300% වැඩිකර ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වැට් බද්ද හරහා මෙරට ළදරුවාගේ සිට මහල්ලා දක්වා සෑම පුරවැසියෙකුටම රුපියල් 30,000 ක් රජයට ගෙවීමට සිදු වන බවයි.

එතුමා මේ බව සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති අයවැය විවාදයේදී  අදහස් දක්වමින්

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *