විරෝධතාකරුවන්ට බොරැල්ලේදී පොලීසියෙන් කඳුළු ගෑස්

විරෝධතා පා ගමනක් විසුරුවා හැරීම සඳහා පොලීසිය බොරැල්ල වනාතමුල්ල ප්‍රදේශයේදී ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ලකර තිබේ.

කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානය විසින් මෙම සංවිධානය කර තිබුණි

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *